“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ” -Үзэсгэлэнд оролцох ДБСБ-ын жагсаалт


План зураг
Өрөөний дугаарлалт
Сургууль
1 Билиг дээд сургууль
2 Жонон дээд сургууль
3 Соёл урлагийн их сургууль
4 Ховд их сургууль
5 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль
6 Монгол улсын их сургууль
7 Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл
8 Орхон их сургууль
9 Хэл иргэншлийн дээд сургууль
10 Хууль сахиулахын их сургууль
11 Батлан хамгаалахын их сургууль
12 Боловсролын зээлийн сан
13 Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
14 Боловсролын хүрээлэн
15 Инженер технологийн дээд боловсрол" төсөл
16 Дорнод их сургууль
План зураг
Өрөөний дугаарлалт
Сургууль
17 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
18 Үндэсний техникийн их сургууль
19 Техник технологийн дээд сургууль
20 Монгол-Герман ТИС
21 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
22 Шихихутаг хууль зүйн их сургууль
23 Монгол улсын боловсролын их сургууль
24 Хөдөө аж ахуйн их сургууль
25 Зохиомж ДС
26 Глобал Удирдагч ДС
27 Цэцээ гүн менежментийн ДС
28 Энэрэл дээд сургууль
29 ХААИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль
30 МУБИС -ийн Архангай аймаг дахь салбар сургууль
31 Аварга ДС
32 Гурван-Эрдэнэ ДС
33 Нийгэм сэтгэл судлалын ДС
План зураг
Өрөөний дугаарлалт
Сургууль
34 ИЗОУИС
35 Мандах бүртгэл их сургууль
36 Идэр дээд сургууль
37 Шинэ анагаах ухааны дээд сургууль
38 Үндэсний Биеийн тамирийн ДС
39 Оточманарамба ИС
40 Отгонтэнгэр их сургууль
41 ОУЭЗБДС
42 Сан дээд сургууль
43 Сити ИС
44 Улаанбаатар Эрдэм ИС
45 Сэрүүлэг ИС
46 Раффлес ОУ-ын институт
47 Монголын үндэсний ИС
48 Хэвлэлийн хүрээлэнгийн дэргэдэх сэтгүүлч ДС
Ирсэн саналууд

Холбоо барих


77307730-1161

МУИС-ийн ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга С.Баттулга-99019977
Үзэсгэлэнгийн нээлт М.Эрдэнэчимэг-99118647
Лабораторийн нээлт А.Сайнбаяр-99857713
Мэдээллийн технологи А.Баатарбилэг-88093995
Хэвлэл мэдээлэл П.Лхамсүрэн-99018393, Г.Билгүүн-99002019
Нэгдсэн хуралдаан Д.Лхагвасүрэн-91912689

news@num.edu.mn

Салбар хуралдаан -I Дээд боловсрол-Засаглал, эрх зүй, санхүүжилт Ч.Батцэцэг-99066173
Салбар хуралдаан -II Дээд боловсрол-Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл Т.Энхдөл-95104453
Салбар хуралдаан -III Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил С.Батцэцэг-99086686
Салбар хуралдаан -IV Дээд боловсрол-Оюутны хөгжил Л.Одонтуяа-99887827
Салбар хуралдаан -V Дээд боловсрол-Судалгаа, инноваци Н.Баатарбилэг-91995686