Хуралдаан-V Дээд боловсрол-Судалгаа, инноваци

J.Tuyatsetseg | 1/26/2018 9:51:44 PM
Судалгааны их сургуулийг бодлогоор дэмжих судалгааны лабораторийн хүний нөөц, техникийн мэргэжилтэн, техникийн хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Судалгааны лабораторийн болон судлаачдын хамтын ажиллагаа, нээлттэй хэлбэрийг бодлогоор зохицуулах. Одоогийн лабораториудын нягтрал, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулах.
Холбоо барих


77307730-1161

МУИС-ийн ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга С.Баттулга-99019977
Үзэсгэлэнгийн нээлт М.Эрдэнэчимэг-99118647
Лабораторийн нээлт А.Сайнбаяр-99857713
Мэдээллийн технологи А.Баатарбилэг
Хэвлэл мэдээлэл П.Лхамсүрэн-99018393, Г.Билгүүн-99002019
Нэгдсэн хуралдаан Д.Лхагвасүрэн-91912689

news@num.edu.mn

Салбар хуралдаан -I Дээд боловсрол-Засаглал, эрх зүй, санхүүжилт Ч.Батцэцэг-99066173
Салбар хуралдаан -II Дээд боловсрол-Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл Т.Энхдөл-95104453
Салбар хуралдаан -III Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил С.Батцэцэг-99086686
Салбар хуралдаан -IV Дээд боловсрол-Оюутны хөгжил Л.Одонтуяа-99887827
Салбар хуралдаан -V Дээд боловсрол-Судалгаа, инноваци Н.Баатарбилэг-91995686