ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ

2018 оны 01 сарын 24 өдөр

Байрлал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, 401 тоот

10:00 - 11:00 Хурлын нээлт Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, 401 тоот
Оролцогчид
  • Т.Амаржаргалан, БСШУСЯ, Дээд боловсролын бодлогын газрын дарга
  • Я.Төмөрбаатар, МУИС, захирал
  • Т.Хэрүүга, ХААИС, захирал, МИДСК-ын захирал
  • Б.Ганбат, Монголын хувийн их, дээд сургуулиудын холбооны ерөнхийлөгч
Ирсэн саналууд

Холбоо барих


77307730-1161

МУИС-ийн ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга С.Баттулга-99019977
Үзэсгэлэнгийн нээлт М.Эрдэнэчимэг-99118647
Лабораторийн нээлт А.Сайнбаяр-99857713
Мэдээллийн технологи А.Баатарбилэг-88093995
Хэвлэл мэдээлэл П.Лхамсүрэн-99018393, Г.Билгүүн-99002019
Нэгдсэн хуралдаан Д.Лхагвасүрэн-91912689

news@num.edu.mn

Салбар хуралдаан -I Дээд боловсрол-Засаглал, эрх зүй, санхүүжилт Ч.Батцэцэг-99066173
Салбар хуралдаан -II Дээд боловсрол-Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл Т.Энхдөл-95104453
Салбар хуралдаан -III Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил С.Батцэцэг-99086686
Салбар хуралдаан -IV Дээд боловсрол-Оюутны хөгжил Л.Одонтуяа-99887827
Салбар хуралдаан -V Дээд боловсрол-Судалгаа, инноваци Н.Баатарбилэг-91995686