ХААЛТЫН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН

ХААЛТЫН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН
1/27/2018 2:10:29 PM
Хуралдаан-III Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил 2 дахь өдөр, 4-р хэсэг
1/27/2018 11:51:51 AM
Хуралдаан-II Дээд боловсрол-Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл 2 дахь өдөр , 3-р хэсэг
1/27/2018 11:39:02 AM
Хуралдаан-V Дээд боловсрол-Судалгаа, инноваци 2 дахь өдөр , 2-р хэсэг
1/27/2018 11:34:51 AM
Хуралдаан-II Дээд боловсрол-Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл 2 дахь өдөр , 2-р хэсэг
1/27/2018 11:33:36 AM
Хуралдаан-III Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил 2 дахь өдөр, 3-р хэсэг
1/27/2018 10:47:50 AM
Хуралдаан-IV Дээд боловсрол-Оюутны хөгжил 2 дахь өдөр , 2-р хэсэг
1/27/2018 10:43:27 AM
Хуралдаан-I Дээд боловсрол-Засаглал эрх зүй, санхүүжилт 2 дахь өдөр, 2-р хэсэг
1/27/2018 10:41:20 AM
Хуралдаан-III Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил 2 дахь өдөр 2-р хэсэг
1/27/2018 9:38:29 AM
Хуралдаан-I Дээд боловсрол-Засаглал эрх зүй, санхүүжилт 2 дахь өдөр
1/27/2018 9:11:40 AM
Хуралдаан-II Дээд боловсрол-Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл 2 дахь өдөр
1/27/2018 9:07:56 AM
Хуралдаан-V Дээд боловсрол-Судалгаа, инноваци 2 дахь өдөр
1/27/2018 9:06:56 AM
Хуралдаан-IV Дээд боловсрол-Оюутны хөгжил 2 дахь өдөр
1/27/2018 9:05:58 AM
Хуралдаан-III Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил 2 дахь өдөр
1/27/2018 9:04:35 AM
Хуралдаан-IV Дээд боловсрол-Оюутны хөгжил 3-р хэсэг
1/26/2018 4:19:18 PM
Хуралдаан-III Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил 2-р хэсэг
1/26/2018 4:18:39 PM
Хуралдаан-I Дээд боловсрол-Засаглал эрх зүй, санхүүжилт 6-р хэсэг
1/26/2018 4:08:59 PM
Хуралдаан-V Дээд боловсрол-Судалгаа, инноваци 2 -р хэсэг
1/26/2018 4:07:49 PM
Хуралдаан-II Дээд боловсрол-Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл 2-р хэсэг
1/26/2018 4:06:36 PM
Хуралдаан-I Дээд боловсрол-Засаглал эрх зүй, санхүүжилт 5-р хэсэг
1/26/2018 3:10:56 PM
Хуралдаан-IV Дээд боловсрол-Оюутны хөгжил 2-р хэсэг
1/26/2018 3:10:15 PM
Хуралдаан-V Дээд боловсрол-Судалгаа, инноваци
1/26/2018 2:00:30 PM
Хуралдаан-II Дээд боловсрол-Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл
1/26/2018 1:52:30 PM
Хуралдаан-III Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил
1/26/2018 1:51:30 PM
Хуралдаан-IV Дээд боловсрол-Оюутны хөгжил
1/26/2018 1:50:30 PM
Хуралдаан-I Дээд боловсрол-Засаглал эрх зүй, санхүүжилт 4-р хэсэг
1/26/2018 1:47:38 PM
Хуралдаан-I Дээд боловсрол-Засаглал эрх зүй, санхүүжилт 3-р хэсэг
1/26/2018 1:45:13 PM
Хуралдаан-I Дээд боловсрол-Засаглал эрх зүй, санхүүжилт 2-р хэсэг
1/26/2018 1:40:24 PM
Хуралдаан-I Дээд боловсрол-Засаглал эрх зүй, санхүүжилт 1 -р хэсэг
1/26/2018 1:30:30 PM
НЭГДСЭН ХУРАЛДААН (Төрийн ордон)
1/26/2018 9:00:42 AM
Нээлт
1/25/2018 5:05:15 PM


Холбоо барих


77307730-1161

МУИС-ийн ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга С.Баттулга-99019977
Үзэсгэлэнгийн нээлт М.Эрдэнэчимэг-99118647
Лабораторийн нээлт А.Сайнбаяр-99857713
Мэдээллийн технологи А.Баатарбилэг
Хэвлэл мэдээлэл П.Лхамсүрэн-99018393, Г.Билгүүн-99002019
Нэгдсэн хуралдаан Д.Лхагвасүрэн-91912689

news@num.edu.mn

Салбар хуралдаан -I Дээд боловсрол-Засаглал, эрх зүй, санхүүжилт Ч.Батцэцэг-99066173
Салбар хуралдаан -II Дээд боловсрол-Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл Т.Энхдөл-95104453
Салбар хуралдаан -III Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил С.Батцэцэг-99086686
Салбар хуралдаан -IV Дээд боловсрол-Оюутны хөгжил Л.Одонтуяа-99887827
Салбар хуралдаан -V Дээд боловсрол-Судалгаа, инноваци Н.Баатарбилэг-91995686