“Тогтвортой хөгжил-Дээд боловсрол” улсын II зөвлөгөөний салбар хуралдаанууд үргэлжилж байна

1/26/2018 3:00:50 PM

Хуралдаан-1 “Дээд боловсрол-Засаглал эрх зүй, санхүүжилт” /МУИС-ийн Номын сан, 303 тоот/ 

Хуралдаан-2 “Дээд боловсрол-Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл” /МУИС-ийн Номын сан, 202 тоот/

Хуралдаан-3 “Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил” /МУИС, Номын сан, 302 тоот/

Хуралдаан-4 “Дээд боловсрол-Оюутны хөгжил” /МУИС, Номын сан, 203 тоот/

Хуралдаан-5 “Дээд боловсрол-Судалгаа, инноваци” /МУИС, Хичээлийн I байр, Эрдмийн танхим, 217 тоот/

 

Салбар хуралдааныг http://zuvluguun.num.edu.mn/conf2018/ цахим хуудсаар шууд дамжуулан үзүүлж байна.

 
Ирсэн саналууд

Холбоо барих


77307730-1161

МУИС-ийн ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга С.Баттулга-99019977
Үзэсгэлэнгийн нээлт М.Эрдэнэчимэг-99118647
Лабораторийн нээлт А.Сайнбаяр-99857713
Мэдээллийн технологи А.Баатарбилэг-88093995
Хэвлэл мэдээлэл П.Лхамсүрэн-99018393, Г.Билгүүн-99002019
Нэгдсэн хуралдаан Д.Лхагвасүрэн-91912689

news@num.edu.mn

Салбар хуралдаан -I Дээд боловсрол-Засаглал, эрх зүй, санхүүжилт Ч.Батцэцэг-99066173
Салбар хуралдаан -II Дээд боловсрол-Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл Т.Энхдөл-95104453
Салбар хуралдаан -III Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил С.Батцэцэг-99086686
Салбар хуралдаан -IV Дээд боловсрол-Оюутны хөгжил Л.Одонтуяа-99887827
Салбар хуралдаан -V Дээд боловсрол-Судалгаа, инноваци Н.Баатарбилэг-91995686